Menu:

Beställ boken om Peter Westerlund och hans instrument

av John Huber

wvabbokmini.jpg (7484 bytes)
Italian violinmaking tradition
- A Swedish response to the challenge

Utdrag ur boken i pdf-format

- Förord av Roger Hargrave

- Innehållsförteckning

- Foton på några av instrumenten i boken OBS! Fotokvalitén är betydligt bättre i boken.

Till Aktiviteter

Peter Westerlund ställer ut sina instrument vid Cuvée Darling 2016 Amsterdam Exhibition den 5-7 maj

Peter Westerlund var inbjuden att deltaga vid The Cuvée Darling 2106 Amsterdam Exhibition på the Uilenburger Synagoge i Amsterdam. Utställningen var organiserad av Andy Lim, Darling Publications, Tyskland. Mer om utställningen


Cecilia Westerlund, Peter Westerlund och Robert Westerlund

Bilder från utställningen