Menu:

Följ bygget av instrument 400.
Klicka här för att se på YouTube

Dirigent Philip Greenberg om Peter Westerlunds instrument.


Klicka här för att se videon

Till Aktiviteter

Peter Westerlund ställer ut sina instrument vid Cuvée Darling 2016 Amsterdam Exhibition den 5-7 maj

Peter Westerlund var inbjuden att deltaga vid The Cuvée Darling 2106 Amsterdam Exhibition på the Uilenburger Synagoge i Amsterdam. Utställningen var organiserad av Andy Lim, Darling Publications, Tyskland. Mer om utställningen


Cecilia Westerlund, Peter Westerlund och Robert Westerlund

Bilder från utställningen