Menu:

Följ bygget av instrument 400.
Klicka här för att se på YouTube

Dirigent Philip Greenberg om Peter Westerlunds instrument.


Klicka här för att se videon

Företaget

Westerlunds Violinverkstad AB är ett blomstrande familjeföretag där den huvudsakliga verksamheten består av nybyggnation av violiner, altfioler och celli. Verkstaden är belägen i Västerås och sysselsätter Peter Westerlund, fiolbyggare samt Irene Westerlund, administrativt ansvarig.

Peter Westerlund startade sin verksamhet 1985 på deltid och heltid från 1990. Han har sedan verksamhetens början tillverkat över 400 instrument fördelat på violiner, altvioliner och celli. En specialité har blivit kopiering av äldre instrument.

En nödvändighet är då att studera olika kollektioner runt om i världen. På de platser vi hittills haft tillfälle att närmare studera instrument kan nämnas Library of Congress och Smithsonian Institution i Washington, Metropolitanmuseet i New York, Pariskonservatoriet, Ashmoleanmuseet i Oxford samt Järnåkerfonden i Stockholm. Därutöver tillkommer privata kollektioner och instrument ägda av kollegor i bl a New York, London och Wien.

Irene Westerlund har sedan 1997 varit anställd i företaget och sköter all administration i företaget. Irene är webbmaster för företagets hemsida. Under sex år med start 1998, organiserade hon tillsammans med Peter helgkurser ett par gånger om året för Sveriges proffesionella fiolbyggare/reparatörer.

Eftersom verkstaden är integrerad i bostaden använder vi inga affärstider utan träffas efter överenskommelse per telefon.

VÄLKOMMEN!


eXTReMe Tracker