Menu:

Följ bygget av instrument 400.
Klicka här för att se på YouTube

Dirigent Philip Greenberg om Peter Westerlunds instrument.


Klicka här för att se videon

Till Aktiviteter

Besök av Javier Guraya, lärare på Bele, Basque School of Violin Making i Bilbao, Spanien

Under tiden 20-25 mars 2017 har vi haft trevligt besök av Javier Guraya som arbetar som lärare på violinbyggarskolan Bele på Musikkonservatoriet i Bilbao, Spanien.

Javier var här för att under veckan arbeta tillsammans med Peter och för att studera Peters teknik att bygga instrument.


Javier Guraya and Peter Westerlund

Bilder från veckan